Om Skolbarn.fi

Forum för föräldrar
Skolbarn.fi är platsen där föräldrar träffas när de har frågor som berör deras skolbarn. Här kan föräldrar diskutera ämnen som berör de flesta med barn i skolåldern. Man kan diskutera anonymt om man vill.
Sidan är temabaserad och varje tema fokuserar på ett nytt och relavant ämne.

Statistik
På sajten kan föräldrar hitta information om angelägna och aktuella teman (t.ex. fickpengar, mobbning, läxor, sovtider...), samtidigt som de själva kan vara med och skapa innehållet genom att svara på frågor som ger sidan användargenererad statistik. Vi vill göra Skolbarn.fi:s temasidor till en bestående kunskapskälla.

 

Experter
Man kan även ställa frågor direkt till experter. För varje tema väljer vi en person med expertis inom området, tex en lärare eller kurator. Vi låter denna person svara på föräldrarnas frågor. Även känsligare frågor kan tas upp eftersom du kan vara anonym.

 

Artiklar
Skolbarn.fi har redaktionellt innehåll av hög kvalitet som förnyas hela tiden. Artiklarna på sidan skrivs av handplockade yrkesmänniskor eller hämtas från Hem och Skolas arkiv. Artiklarna ger en fördjupning av varje tema som tas upp. Med tiden växer sidan med nya idéer och nytt innehåll.

 

Framsidans illustrationer av  Ulrika Ylioja